BLOG

ÖZ YÖNETİM

3 Ağustos 2017 Perşembe


Kendimizi kumanda edebilmenizi sağlayan kavramın kolları oldukça karmaşıktır. Çünkü kendini yönetebilmeyi tamamlamak için farklı güdülerin de idaresini sağlayabiliyor olmak gerekir. Öz yönetim için gereken aşamaların her biri ayrı bir konu başlığı niteliği taşıdığından tek tek ele almak mantıklı olacaktır.

    Örneğin dürtü kontrolünü sağlayabilmek için kelime anlamını bilmek önemlidir. Dürtü bence içten gelen refleksif hareket ve duygular bütünüdür. Sözlük anlamı ise fizyolojik ya da ruhsal dengenin değişmesi sonucu ortaya çıkan ve canlıyı türlü tepkilere sürükleyebilen, kaynağı duygulanım olan içsel gerilim imiş. Yani bu gerilimlerinizi bilinçli uygulayabildiğinizde dürtü kontrolünü sağlamış oluyorsunuz. Bu da kendinizi idare edebilmenin ilk adımı oluyor haliyle.

    Çok uzun zamandan beri var olan stres hissi olumsuz bir kavram olarak kabul edilir. Bu durum da stres yönetimi aşamasının önemini arz etmektedir. Konu başlığı olarak birçok farklı yerde kullanılır: makaleler, yazı dizileri, eğitimler, seminerler vb. Stres çoğu olumsuz sonucun nedeni olarak gösterilir. Bu yüzden hayatın her alanında stresi yönetmek oldukça önemlidir. Özellikle soğukkanlı olmanız gereken alanlarda. Burada öz yönetimi tamamlayabilmek için bahsini geçirmiş olsak da stres yönetiminin ayrı bir olgu olarak kesinlikle sağlanması gerektiği kanaatindeyim.

    Öz disiplin, öz yönetimi sağlamak için bir diğer gerekliliğimiz. Disiplin kelimesi çoğu kişiyi itse de, yine aynı kişiler olarak onun getirilerine ihtiyaç duyuyoruz. Kontrol ve disiplin sözcükleri birbirinin muadili gibidirler. Öyle algılıyorum ki; yönetim her zaman disiplinle gelmeyebilir fakat disiplin hep yönetimi getirir.

    Öz yönetim için bu kadar zor etkenden sonra kendimizi motive etmeye ihtiyaç duyacağımız aşikardı. Bu yüzden sıradaki konu başlığımız bu. Herkesin motivasyonu farklıdır ve bu her zaman olumlu yollardan da sağlanmaz. Örneğin bir kişi sürekli övülerek ve takdir edilerek daha başarılı oluyorken başka birisi azarlanma, bağırılma ve stres altında bırakma ile ortaya güzel işler çıkarabilir. Esasen bu yüzden böyle bir sıralama var. Herkes nasıl motive olacağını bilip ona göre eyleme geçmelidir. Bu yüzden; önce dürtülerimizi kontrol edip, stresimizi yönetip, öz disiplinimizi sağladıktan sonra kendimizi en iyi nasıl motive edeceğimizi anlayabiliriz.

    Son olarak hedef belirleme etkenini incelemek gerekecek. Bu olgu öz yönetim için biraz eğreti durabilir fakat insan, ilerlemeden yapamaz. Yerinde saydığında ve bir amacı kalmadığında kendinden tüketmeye başlar. Hedefler önemlidir. Bu yüzden sürecin son aşamasıdır ve bu aşamayı gerçekleştirmek için etkenleri tamamlamış olmak daha doğrudur. Başlamak bitirmenin yarısı ise belirlemek de başlamanın en büyük adımıdır.

                                                                                                                                                                      Melodi Holago

SAYFAYI PAYLAŞIN