BLOG

ADIM ADIM LİDERLİK

25 Mayıs 2017 Perşembe


    Liderlik bir olguya, bir güruha öncülük etmek demektir. Liderlik konusunda farklı uzmanlar tarafından birçok tanım yapılmıştır. Bir kuruluşun en üst düzeyde yönetimiyle görevli kimse olarak tanımlanırken, aynı zamanda bir yarışmada başta bulunan takım veya yarışmacı anlamlarına da gelmektedir. Diğer bir tanım da; kişinin arzuladığı şeyleri gerçekleştirmek için, örgütlenmiş üyeleri elde etme çabasıdır. Liderlik, kabul edilmiş amaçlar doğrultusunda yapılmak istenen değişiklikler için lider ve izleyiciler arasındaki karşılıklı etkileşimdir. Belirli amaç ve hedeflere yönelmiş insan gruplarının oluşturulması ve harekete geçirilmesi her insanda bulunmayan ayrı bir beceri ve ikna etme yeteneklerini gerektirmektedir. Liderlik konusunda ortaya atılan birçok tanım incelendiğinde bu kavram, bir grup insanı belirli amaçlar etrafında toplayabilme ve bu amaçları gerçekleştirmek için onları harekete geçirebilme olarak tanımlanabilir. Lider, ise topluluğa ait değişimi yönetmek için gerekli bilgi, zeka, sezgi ve aklı bir arada kullanan, karar alabilen, uygulama ve faaliyetlere geçen kişiye denir.

    Lider olmak ve bir liderin nasıl liderlik yaptığı oldukça önemlidir. Liderlik sadece yeterlilik, prestij, becerileri içermez; liderlik sürekli etkin bir çabanın olmasını gerektirir. Kişi, hedefe ve yapılması gerekenlere tümüyle odaklanır ve bunların gerçekleşmesi için çaba sarf eder. Dolayısıyla, sosyal yönü ile de kitleleri bu hedefe yönlendirebilecek beceriye sahip bireydir lider.

    Liderlerin en önemli özelliği gerçekleşmesi gereken hedefler doğrultusunda grubu harekete geçirmeleridir. Adalet, eşitlik, doğruluk, kararlılık gibi temel ögelere sadık kalmalarıdır. Liderlerin diğer bir ortak özelliği ortalamanın üzerinde zekaya sahip olmalarıdır. Analitik düşünce özelliği, bir durum veya bilginin ‘’neyi’’, ‘’ne şekilde’’ etkileyeceğini veya sonuçlarının neler olabileceğini görmek anlamına gelir. Böylece lideri izleyenler onu seçmenin ve izlemenin kendileri ve ortak çıkarları için önemini somut olarak görme ve yaşama fırsatı bulurlar.

    Bir liderin düşüncesi çok önemlidir. Eyleme döktüğü düşünceler kendisini takip eden, liderlik yaptığı herkesi her açıdan etkiler. Bununla ilgili Mahatma Gandhi’nin şu sözü akıllara gelmelidir : ‘’ Söylediklerinize dikkat edin; düşüncelere dönüşür. Düşüncelerinize dikkat edin; davranışlarınıza dönüşür. Davranışlarınıza dikkat edin; alışkanlıklarınıza dönüşür. Alışkanlıklarınıza dikkat edin; değerlerinize dönüşür. Değerlerinize dikkat edin; karakterinize dönüşür karakterinize dikkat edin; kendinize dönüşür.

                                                                                                                          Melodi Holago

SAYFAYI PAYLAŞIN