BORDROLAMA

Bordrolama Hizmetinizi Dış Kaynak Kullanımı(Outsourcing) İle Gerçekleştirelim

Kurumlar; misyonları, vizyonları ve hedefleri farklı olsa da bu doğrultuda ürün ya da hizmet sunumlarını gerçekleştirirler. Rekabet paydasında, iş bölümü ve uzmanlıklarla ekonomiklik ve verimlilik gereği sahip olunan iç ve dış kaynakların asli sorumluluk alanlarında süreklilik ve sürdürülebilirlik için yoğunlaşması günümüzde giderek daha öncelikli ve ağırlıklı hale gelmektedir. 

Değişen çalışma koşullarıyla beraber bordrolama, çalışanı olan her kurum için olmazsa olmaz bir duruma gelmiştir. Bordrolama hem belli rutinleri olan hem de yasal mevzuatlar ve ilgili kurumun ihtiyaçları çerçevesinde gerçekleşen, çalışan istihdamı ile başlayan, ücret ve buna bağlı unsurlar ile bağlantılı olan zaman ve yaptırım odaklı bir süreçtir. Günümüz çalışma hayatı için yasal düzenlemelerle kişisel ve örgütsel fırsatları da artan ve artıran bir özelliktedir.

Siz asli sorumluluk alanlarınız ile ilgilenirken biz bordrolama hizmetimiz ile işlerinizi kolaylaştırabilir, yükünüzü azaltabiliriz.

Peki, neden bordrolama hizmetinde dış kaynak kullanmalısınız?

  • Bordrolama hizmetini dış kaynak olarak kullanan kurumlar; misyon, vizyon ve hedeflerine yönelik asli işlemlere odaklanabilir.
  • Standart ve süreklilik sağlanır.
  • Esneklik ve hız artar.
  • Operasyonel verimlilik artar.
  • Ölçülebilirlik, kontrol edilebilirlik ve yönetilebilirlik gerçekleşir.
  • Uzmanlaşmaya dayalı olarak süreç tek elden yürütülür.
  • Yasal düzenlemelerle oluşan haklar ve sorumluluklar güncel olarak takip edilir, bilgilendirmesi gerçekleştirilir ve uygulanır.
  • Kurumsal imaja zarar verecek hukuki yaptırımlar ortadan kalkar.
  • Konu ile ilgili değişim yönetilebilir. 
SAYFAYI PAYLAŞIN