BİZ KİMİZ?

Yüzyıllardır farklı isimlere sahip olduk, değişik sıfatlar ile adlandırıldık ve sahip olduklarımız ile değerlendirildik. Sermaye sahibi ve sermayeye yön vererek; yöneten, fırsat yaratan, değer oluşturan ve biriktiren bizler bugün gelinen noktada, her nesilde yaşadığımız ekonomik dalgalanmalardan daha sert bir buhran ile karşı karşıyayız.

Dünyanın içinde bulunduğu sancılı dönem ve alınan tedbirlerin getirileri ve götürüleri geri dönüşü ve telafisi çok zor, kaçınılmaz sonuçlar doğurmaktadır. Ekonomi piyasası kendi haline bırakılmış, karşı karşıya kaldığımız riskler varlık bütünlüğümüzü tehdit eder hale gelmiştir. Küreselleşen ekonomi günümüz siyasal problemleri sebebi ile olumsuz yönlerini yapısal çözüm yolları ile bizlere sunar ve giderek kaçınılmaz olarak yerelleşen ve yerelleşmesi gereken bir ekonominin gerekliliğinin ışığını yakar hale gelmiştir.

Şirketlerin ve dolayısıyla yönetimlerin varlıklarını sürdürebilmeleri sadece verdikleri hizmet yahut ürettikleri ürünler ile sınırlı olma eşiği geçilmiştir. Hızlı, kaliteli ve değişen tüketici beklentilerini karşılayabilmeye dayalı esnek olabilmenin yanı sıra siyasal ve toplumsal problemlerin sonuçları olarak ortaya çıkan değişikliklere uyarlanabilir bir yönetim yaratılması zorunlu hale gelmiştir.

Kabacalı Yönetim Danışmanlık olarak verdiğimiz Yönetim Danışmanlığı hizmeti ile bu siyasal ve ekonomik krizlerde sizlere odaklanmanız gereken konu ve alanları söyleyebilir hatta hazırlıklı olmanız için gerekli teknik ve akademik profesyonel hizmeti kısa sürede temin edebiliriz.

Sahip olduğunuz iş unvanlarında çalışan insan kaynağınızı işin gereklilikleri ile donatabilir; işinizin gerekliliklerine göre sahip olunan yetkinlik ve yeterliliklerde iş gücüne daha kolay ulaşmanızı sağlayabiliriz.

Örgüt kültürünüz, vizyonunuz, misyonunuz ve hedeflerinizi belirginleştirip güçlendirerek değerlerinizle köklenmenizi ve yönetmenizi değişen ekonomi piyasasında var olma ve rekabet edebilme odaklı olarak yapılandırabiliriz. Yatırım planlama, iş geliştirme ve finans maliyet analizleri her ne kadar aynı kelimeler ile tanımlansa da içeriklerinin değiştiğini söyleyebilir, yeni fikirlerin, farklı yönetim şekillerinin, yeni sektörlerin, yeni istihdam şekillerinin ve yeni rekabet kurallarının sizler için olan özel tanımlamalarını yapabilir, güncelleyebiliriz.

Çalışma hayatının çok değişkenli ve dinamik yapılanması içerisinde, çoğunlukla fark edilmeyen ancak ihtiyaç duyulan hizmet olarak var olan açık alanların tespit ve yönetilebilmesi için kurulan Kabacalı Yönetim Danışmanlığı kişiye ve şirketlere özel hizmet vermek amacı ile butik bir profesyonel hizmet anlayışını benimsemiştir.

SAYFAYI PAYLAŞIN