EQ AKADEMİ

NEDEN SOSYAL ZEKA?

Yönetim temelli olarak tasarımlanmış olan yaşam, kişisel boyutta farklı becerilerin entegrasyonu ölçüsünde her ortamda birlikte yaşamayı ve çalışmayı imkanlı hale getirebilme sanatıdır. Günümüzde gerek işlerin gerek ilişkilerin yönetiminde gerekse de sorun çözümünde tek bir doğrudan bahsetmek imkansızdır. Çok yönlü ve özellikle insan odaklı düşünmek, giderek artan oranda sürdürülebilir kişisel ve kurumsal yaşamın merkezi özelliği haline gelmiştir.

Bu noktada, başarılı ve performanslı sonuçlar yaratabilmek tek başına ZEKA(IQ) ile mümkün olmamaktadır. ZEKA, bir işi planlamak ve işe başlamak için teknik kapsamda yeterli olabilirken, sonuca ulaşmak ve sürdürülebilirlik noktalarında yetersiz kalabilmektedir. Başarı ya da performans kişiden hareketle işletmeler ve işletmelerden hareketle toplumlar için KOLLEKTİF bir hareketin/ eylemin sonucudur. Görünürde kişisel olan sonuç, yaşamın her diliminde farklı insanların dokunuşları ile şekillenmiş bireyin YARATIMIDIR.

HİÇBİR SONUÇ KİŞİSEL DEĞİLDİR.

Psiko-sosyal bir varlık olarak insan kendisi ve diğer insanlarla birlikteliklerinde anlama ve akıllıca davranabilme yetisi, yaşamsal sürecin her aşamasındaki yol alışlarda kolaylaştırıcı etki ile kendisine ve hayata hizmet etmektedir. Bu ise genel zekanın sosyal durumlara ve ilişkilere uygulanması ve sosyal ortamlarda kullanılması ile mümkündür ve karşılığını SOSYAL ZEKA ile bulmaktadır.

SOSYAL ZEKA, KİŞİSEL DEVAMLILIĞIMIZ İÇİN GEREKLİDİR.

SOSYAL ZEKA : POTANSİYELDEN PERFORMANSA YOLCULUK

Yaşamın her döneminde, hedeflerle ilgili olan performansı yakalayabilmenin en temel yolu yetenek, beceri, yeterlilik ve yetkinliklerle ilgili olan potansiyeli DÖNÜŞTÜRMEKTİR. Bu durum AKADEMİK BAŞARI ile birlikte yaşam boyu diğer insanlarla bir arada olabilmeyi yönetebilme noktasında SOSYAL BAŞARIYI da getirecektir.

21.yüzyıl çok kültürlülük ve farklılık yönetimi odaklı bir yüzyıldır. Her türlü iletişim ve iş birliği çok kültürlülük ile paralel olarak fark edilen ve gelişen zekanın fark edilmesini, kabul edilmesini, istenmesini ve kullanımını kaçınılmaz hale getirmektedir.

Son yıllarda gerçekleştirilen araştırmalarda elde edilen bulgular, AKADEMİK BAŞARI + SOSYAL BAŞARI = YÜKSEK SOSYAL ZEKA denklemi şeklinde oluşmaktadır. Sosyal zeka ve bileşenleri hem doğuştan gelen hem de eğitim ile kazanılabilen ve geliştirilebilen özellikleri ile artırılabilmektedir.

SOSYAL ZEKA KİŞİSEL VE YÖNETSEL DAVRANIŞLARI NASIL ETKİLER?

SOSYAL ZEKANIN FARKINDA OLMAK VE KULLANMAK

Sosyal başarı elde etmektir.

Sürdürülebilir işler ve ilişkiler içinde olmaktır.

Duygusal zekayı fark etmek ve kullanmaktır.

BEN söyleminden BİZ söylemine geçmektir.

Her koşulda güçlü ve mutlu olmaktır.

Hayata olumlu bakabilmektir.

Liderlik davranışlarının artmasıdır.

Sorunun değil; çözümün parçası olabilmektir.

İnsanları anlamaya çalışmaktır.

Kendini ve duygularını fark etmektir.

Duygu ve düşüncelerini açık bir biçimde ifade edebilmektir

İhtiyaçlarını doğru tanımlamak ve dile getirebilmektir

İletişimde geribildirim vermek ve geri bildirim almaktır

Başkalarını etkilemek, motive etmek ve ikna etmektir

Karmaşık sosyal durumlara yaratıcı çözümler getirmektir

Bireysel olarak çalışmanın yanı sıra gerektiğinde iş birliği içinde çalışmak, iyi bir takım üyesi olmaktır

İlişkiler çıkmaza girdiğinde uygun ve uyum odaklı tutumu sergilemektir.

KISACA; HAYATA YÖNELİK FARKINDALIĞI EN ÜST DÜZEYDE VE UZLAŞI İÇİNDE YARATMAK VE YAŞAMAKTIR.

KABACALI Yönetim ve Danışmanlık teknik ve beceri eğitimleriyle sizlere SOSYAL ZEKA yetisini kazandırmayı amaçlamaktadır.

SAYFAYI PAYLAŞIN