“Bir’den, bir ilk ve birlik olmak noktasına insan için,

insanla ve insanca ulaşmayı sağlamaktır."

BİZ KİMİZ?

Çalışma hayatının çok değişkenli ve dinamik yapılanması içerisinde, çoğunlukla fark edilmeyen ancak ihtiyaç duyulan hizmet olarak var olan açık alanların tespit ve yönetilebilmesi için kurulan Kabacalı Yönetim Danışmanlığı kişiye ve şirketlere özel hizmet vermek amacı ile butik bir profesyonel hizmet anlayışını benimsemiştir.

  • YÖNETİM DANIŞMANLIĞI
  • BORDROLAMA
  • KARİYER REHBERLİĞİ
  • EQ AKADEMİ

KABACALI Yönetim Danışmanlık ile her zaman yanınızdayız.

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Gücün ve kapasitenin sınırlılığı ile ihtiyaçların sınırsızlığı sarmalında, hayatın her alanında insanların birbirine olan ihtiyacı günden güne artmaktadır. Çalışma hayatında karşılığını karar alma ve eylemsel boyutta yönetim olgusu ile bulan karşılıklı ilişki içerisinde olma durumu, kişinin ötesindeki gelişmeleri ve değişmeleri fark edebilmeyi de ifade etmektedir.

Devamı...

Bordrolama Hizmetinizi Dış Kaynak Kullanımı(Outsourcing) İle Gerçekleştirelim

BORDROLAMA

Kurumlar, misyonları, vizyonları ve hedefleri farklı olsa da bu doğrultuda ürün ya da hizmet sunumlarını gerçekleştirirler. Rekabet paydasında, iş bölümü ve uzmanlıklarla ekonomiklik ve verimlilik gereği sahip olunan iç ve dış kaynakların asli sorumluluk alanlarında süreklilik ve sürdürülebilirlik için yoğunlaşması günümüzde giderek daha öncelikli ve ağırlıklı hale gelmektedir.

Devamı...

KABACALI Yönetim ve Danışmanlık öncülüğünde...

KARİYER REHBERLİĞİ

İlerleme, duraklama ve gerileme anlamları ile ifade edilen KARİYER bir taraftan bir dizi pozisyonun elde edilmesine dayanan SOSYAL bir hareket ve hareketlilik iken diğer yandan kişilik ve meslek eşleşmesi ile kendini gerçekleştirme ve kişisel gelişim fırsatı sunan PSİKOLOJİK bir araçtır. Kariyer hem kişisel hem örgütsel hem de toplumsal sonuçları olan bir süreçtir.

Devamı...

SOSYAL ZEKA yetisini kazandırmayı amaçlıyoruz.

EQ AKADEMİ

Yönetim temelli olarak tasarımlanmış olan yaşam, kişisel boyutta farklı becerilerin entegrasyonu ölçüsünde her ortamda birlikte yaşamayı ve çalışmayı imkanlı hale getirebilme sanatıdır. Günümüzde gerek işlerin gerek ilişkilerin yönetiminde gerekse de sorun çözümünde tek bir doğrudan bahsetmek imkansızdır. Çok yönlü ve özellikle insan odaklı düşünmek, giderek artan oranda sürdürülebilir kişisel ve kurumsal yaşamın merkezi özelliği haline gelmiştir.

Devamı...

BİZDEN HABERLER

İlişkilerde Stres Yönetimi

Stres, günlük hayatımızda başlı başına bir engel iken her çeşit ilişkide stresin farklı vuku bulması, kişiyi stresi yönetmeyi öğrenmeye itmektedir.

21.4.2017

Business Talks

Küreselleşen ekonomi ile kurumsal olan her şirket uluslararası bir vizyona sahip olmaya başlamıştır. Vizyonun paylaşımı ve yayılımı ortak bir dil ile mümkündür.

14.3.2017

Mülakat Eğitimi

İnsan kaynakları yönetimi sistemi gelişmiş olan şirketler de dahil olmak üzere bütün işverenler için çalışma dünyasında mülakat hala en fazla önem verilen aday tanıma uygulaması ve sürecidir.

14.3.2017